Rätten till extra anpassningar

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. Barnet har till exempel svårt att förstå vad andra säger, att själv prata så andra förstår eller båda delarna.

Svårigheterna kan variera från lätta till grava. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och eller göra sig förstådd. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder.

Skollagen anger att alla elever ska få stöd, på det sätt och i den omfattning som behövs. Dessutom ska alla få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Extra anpassningar kan göras inom ramen för den ordinarie undervisningen, men i vissa fall krävs mer omfattande stödinsatser i form av särskilt stöd och då ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Det är rektor som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds.

Publicerat tisdag 3 maj 2016 Granskat fredag 23 mars 2018