Flerspråkighet och språkstörning

Flerspråkighet leder inte till språkstörning men om barnet eller eleven inte hör ett språk så ofta kan det påverka ordförrådet.

Det kan också bli svårt att skilja på en och ett, att bygga riktiga
meningar och anpassa sitt språk till situationen. Om man har
språkstörning visar det sig också på modersmålet. För att avgöra
det krävs en bedömning av modersmålet.

Mötas 

Mötas är ett stödmaterial som ger dig i förskola och skola grundläggande stöd och konkreta råd i hur du kan skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för din elev.

Språkstörning och flerspråkighet  (Föreläsning 57 min)

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk.

Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i september 2015 av UR samtiden. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat tisdag 3 maj 2016 Granskat onsdag 16 maj 2018

Om Mötas
Läs hur stödmaterialet är uppbyggt, vilka vi vänder oss till, hur materialet kan användas och vad vi menar med olika begrepp.

Modersmålsundervisning
Modersmålet är grunden för all inlärning. För att modersmålsundervisningen ska fungera för elever med funktionsnedsättning är samarbetet mellan pedagog, modersmålslärare och specialpedagog extra viktigt.