Utbildningssatsning för bättre stöd till elever med språkstörning

Lärare i Tierp upplevde att det var en stor utmaning att omsätta logopedernas rekommendationer i skolans praktik. Genom ett projekt som finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten utbildades lärare på tre skolor för att kunna ge bästa möjliga stöd till elever med språkstörning.

En logoped rekryterades för att följa och handleda lärarna i undervisningen och det har varit flera utbildningsdagar för skolpersonalen under projekttiden. Projektledarna logoped Karin Enqvist och specialpedagog Ann-Charlotte Simonsson, har skrivit en rapport om det arbete som genomfördes. Läs och inspireras!

Rapporten Undervisning och elever med språkliga funktionsnedsättningar –Utveckling av hållbara metoder för undervisning och bedömning. (PDF-dokument, 1 kB)

Läs mer om bidrag till projekt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Tidigare nyhet om satsningen i Täby

Publicerat tisdag 23 oktober 2018