TAKK för språket

TAKK för språket är ett material som tagits fram för att ge tips och exempel på hur Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan användas tillsammans med modersmålet.

Materialet är framarbetat av MIM kunskapscenter. Här finns animerade filmer om betydelsen av flerspråkighet och av att använda AKK samt filmade intervjuer med professionella och föräldrar, som använder AKK tillsammans med sina barn.

Materialet ger bland annat idéer och kunskap om:

  • Varför det är viktigt att uppmuntra modersmålsutveckling hos barn i behov av stöd i sin kommunikationsutveckling.
  • Hur alternativ och kompletterande kommunikation kan anpassas för personer med flerspråkig bakgrund som är i behov av kommunikationsstöd.

Läs mer om materialet TAKK för språket.

Texten är tidigare publicerad på den digitala mötesplatsen språkstörning.

Publicerat måndag 5 februari 2018 Granskat torsdag 27 september 2018