Svensk intresseförening för Tal och Språk, SITS

Svensk intresseförening för Tal och Språk (SITS) är en ideell förening som grundades 1959, och som från början hette Svensk förening för foniatri och logopedi.

SITS engagerar främst specialpedagoger, speciallärare, logopeder och talpedagoger. Föreningen arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, främst med fokus på språkutveckling, språklig sårbarhet och samarbete mellan logopeder och pedagoger i förskola och skola. SITS arbetar också med att inom sitt verksamhetsfält stödja och befrämja en vetenskaplig organisatorisk utveckling och att tjäna som språkrör för de olika yrkeskategorierna. Föreningen drivs av en ideellt arbetande grupp bestående av representanter för de olika yrkesgrupperna.

SITS årliga kongress

Varje höst har SITS en uppskattad kongress på Hotel Sheraton i Stockholm där svenska och utländska forskare och yrkesverksamma föreläser. Förutom föreläsningar och utställning är kongressen ett bra tillfälle att nätverka med logopeder och pedagoger från hela Sverige, och det finns även representanter från SITS systerföreningar i övriga nordiska länder på plats. I år hålls kongressen den 12 – 13 oktober och temat är Det tysta språket: Språkliga förutsättningar och förståelse. Inbjudan med program och anmälan.

Tidskrift och Facebookgrupp

SITS ger också ut en tidskrift. Från januari 2018 publiceras artiklarna på webbplatsen istället för i en papperstidning. Det är en blandning av bokrecensioner, berättelser ur vardagen, referat från föreläsningar och forskningsresultat, det mesta med en koppling till språkutveckling i förskolan och skolan. Här är en av de senaste om samarbete mellan logoped och lärare för att stärka berättarförmågan hos elever i ettan.

I SITS Facebookgrupp publiceras artiklarna och allt möjligt annat med koppling till området diskuteras. Det går bra att vara med i Facebookgruppen utan att vara medlem i föreningen.

Texten är tidigare publicerad på den digitala mötesplatsen språkstörning.

Publicerat onsdag 23 maj 2018 Granskat torsdag 27 september 2018