Satsning i Tierp ger stöd till elever med språkstörning

På tre skolor i Tierp utbildas lärare för att kunna ge bästa möjliga stöd till elever med språkstörningar.

Det sker inom ramen för ett projekt finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och projektledare är logoped Karin Enqvist och specialpedagog Ann-Charlotte Simonsson.

– I våra skolor räknar man med att två elever i varje klassrum har en språkstörning. Det är en stor utmaning för lärare att möta alla barns och elevers olika behov. Det här projektet går ut på att utbilda lärarna, ge dem tips och råd på hur de kan anpassa undervisningen, säger Ann-Charlotte Simonsson.

– Vi använder oss mycket av bilder och med ett mer förenklat och rakt språk i undervisningen. Med hjälp av bilder gör vi en händelse, en instruktion eller ett händelseförlopp mer konkret, säger Karin Enqvist.

Tierps kommun har fått bidrag både 2017 och 2018 från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för utvecklingsprojekt gällande elever med språkliga funktionsnedsättningar.

Läs mer om projektet i Tierp.

Läs mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens bidrag till projekt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Texten är tidigare publicerad på den digitala mötesplatsen språkstörning.

Publicerat tisdag 27 mars 2018 Granskat onsdag 3 oktober 2018