Litteraturlista, forskning och rapporter

Litteraturlista

Här får du exempel på litteratur som berör området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med inriktning förskola och skola.

 • Ahlén F. (2014). Stå upp, stå ut, stå kvar Lärande, specialpedagogik och förändringsarbete. Studentlitteratur.
 • Andersson, B., & Thorsson, L. (2007). Därför inkludering. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet.
 • Aspeflo, U. (2010). Aspeflo om autism. Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet. Stockholm: Aspeflo och Klamas förlag AB.
 • Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN. Aspeflo & Klamas Förlag AB
 • Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom. Autism och Aspergerförbundet.
 • Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Mothander, P. & Tjus, T. (2015) Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar. Natur & Kultur.
 • Carlsson Kendall, G. (2012). Förstå och arbeta med adhd. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför. Studentlitteratur.
 • Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. Pavus Utbildning.
 • Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia
 • Frylmark, A. (2013) Svårigheter med social kommunikation. Härnösand: OrdAF AB.
 • Fägerblad, H. (2011). Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Stockholm: Habilitering och hälsa.
 • Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Pavus Utbildning.
 • Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning.
 • Greene, Ross, W. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur.
 • Hejlskov Elvén, B., Veje, H. & Beier, H. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Studentlitteratur.
 • Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur.
 • Hellström, A. (2007) Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med adhd. Habilitering & hälsa.
 • Jakobsson, I-L. & Nilsson, I.(2011) Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Kutcher, Martin, L. (2010). Adhd att leva utan bromsar. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Kutcher, M.L & Moran, M. (2011) Så kan barn stärka sin organisationsförmåga. Natur & Kultur.
 • Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet.
 • Mitchell, D. (2015) Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Natur och Kultur.
 • Nyqvist, J. (2013). Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Vulkan.
 • Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber.
 • Pettersson, L., & Liljeroth, I. (2011). Oscar visar vägen – att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan. Göteborg: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Sandstrak, P. (2012). Mr Tourette och jag. Brombergs.
 • Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen. Gothia.
 • Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen. Gothia.
 • Skolverket, (2009). Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare.
 • Socialstyrelsen, (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd.
 • Wallin, A. (2012). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Wallin, A. (2012). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Publicerat onsdag 17 oktober 2012 Granskat onsdag 7 februari 2018