Illustration av en hög med tre böcker.

Litteraturlista, forskning och rapporter

Här får du exempel på litteratur som berör området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med inriktning förskola och skola.

Generellt om specialpedagogik och NPF

Ahlén F. (2014). Stå upp, stå ut, stå kvar Lärande, specialpedagogik och förändringsarbete. Studentlitteratur.

Aspeflo, U. (2010). Aspeflo om autism. Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet. Stockholm: Aspeflo och Klamas förlag AB.

Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN. Aspeflo & Klamas Förlag AB

Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom. Autism och Aspergerförbundet.

Carlsson Kendall, G. (2012). Förstå och arbeta med adhd. Stockholm: Natur och Kultur.

Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför. Studentlitteratur.

Faherty, C. (2000), svenska utgåvan (2013).  Autism/Aspergers syndrom. Vad betyder det? En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. Idéer för lärande hemma och i skolan. Utbildningscenter Autism (3:e upplagan).

Frylmark, A. (2013) Svårigheter med social kommunikation. Härnösand: OrdAF AB.

Fägerblad, H. (2011). Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Stockholm: Habilitering och hälsa.

Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Pavus Utbildning.

Greene, Ross, W. (2017). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur

Greene, Ross, W. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur.

Hedevåg, K. (2016). När mallen inte stämmer. Hedevåg Pedagogik

Hejlskov Elvén, B., Veje, H. & Beier, H. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur.

Jakobsson, I-L. & Nilsson, I.(2011) Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & Kultur.

Iglum Rönhovde, L. (2009) Tio tankar i huvet, men ingenting på pappret. InfolitenBOK

Iglum Rönhovde, L. (2011). Tål mina TICS, tack. InfolitenBOK

Iglum Rönhovde, L. & Ekevik, E. (2014). Sociala antenner- att förstå vad andra tänker och känner. InfolitenBOK

Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Be My Rails Publishing

Kutcher, M. L. (2010). Adhd att leva utan bromsar. Stockholm: Natur och Kultur.

Kutcher, M. L. & Moran, M. (2011) Så kan barn stärka sin organisationsförmåga. Natur & Kultur.

Kutcher, M. L, Attwood, T & Wolff, R. R. (2016). Barn med överlappande diagnoser: adhd, inlärningssvårigheter, autism, Aspergers, Tourette, ångest m.f.l. Natur och Kultur Akademiska.

Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet.

Mitchell, D. (2015) Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Natur och Kultur.

Oxelqvist, B., Petojevic, S. & Gustavsson C. (2016). Flickor med Aspergers syndrom/ högfungerande autism och flickor med AD/HD: pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Joelsgården Förlag

Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber.

Pettersson, L. (2017) Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det? Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pettersson, L., & Liljeroth, I. (2011). Oscar visar vägen – att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sandstrak, P. (2012). Mr Tourette och jag. Brombergs.

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., & Reuterswärd, M, (2017) Autism och ADHD i skolan. Natur och Kultur

Socialstyrelsen, (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd.

Förskola

Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Mothander, P. & Tjus, T. (2015) Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar. Natur & Kultur.

Conn, C. (2018) Lek och vänskap – inkluderande pedagogisk för barn med autism. Studentlitteratur

Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och skolan. Pavus Utbildning.

Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia

Edfelt, D. (2017) Hjärna i förskolan. Gothia.

Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C., & Reuterswärd, M. (2019) Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur och Kultur

Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning.

Hejlskov Elvén, B. Edfelt, D.(2017) Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur och Kultur

Nyqvist, J. (2013). Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Vulkan.

Kartläggningar

Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen. Gothia.

Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen. Gothia.

Vuxna

Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Wallin, A. (2016). Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Wallin A. (2017), Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat onsdag 29 juli 2020