Hjärtsjukdom

Ett medfött hjärtfel ger ofta dålig syresättning. Många hjärtbarn är därför blå om munnen, händer och fötter. En del kan ha svårt att äta, och många föredrar stillasittande aktiviteter eftersom de lätt blir trötta.

Ett medfött hjärtfel innebär ofta försämrad kondition. Hjärtsjukdomar ingår i kategorin av medicinska funktionsnedsättningar.

Att ha en hjärtsjukdom påverkar elevens:

 • förmåga att delta i aktiviteter på grund av trötthet
 • känslighet för värme och kyla både, inne och ute
 • behov av att äta oftare
 • koncentration
 • sömn
 • motorik

Det gör att skolsituationen tidigt bör utredas och stöd ges vid behov.

Om barnet eller eleven har ett hjärtfel som kategoriseras som elektriska innebär det att signalerna till hjärtat är påverkat. Vid denna typ av hjärtfel är det viktigt att läraren är observant framförallt vid fysisk aktivitet och gärna kontaktar det enskilda barnets läkare för att efterhöra om fysisk aktivitet kan vara farligt.

Kunskap om hjärtsjukdom

Barn och elever med hjärtsjukdomar kan periodvis vistas mycket på sjukhus eller i hemmet. Att de umgås mycket med vuxna kan begränsa kontakten med jämnåriga kamrater. Skolsituationen för elever med hjärtsjukdom påverkas av att de ofta är trötta på grund av sin sjukdom.

Situationen påverkas också av:

 • begränsad möjlighet till vila.
 • många fysiska förflyttningar.
 • förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen saknas.
 • elevens behov av att äta oftare än andra.
 • att elevens schema är anpassat utifrån elevens behov.

Elever med hjärtsjukdom behöver i första hans stöd genom att kamrater och personal får information, kunskap och förståelse om hjärtsjukdomen och hur den påverkar individen. Att personalen ser och lyfter fram elevens positiva egenskaper, med uppmuntran och bekräftelse. Och att skolans aktiviteter anpassas eller att alternativa möjligheter ges så att eleven med hjärtsjukdom kan delta.

Läs mer

Barn och elever kan ha en nedsatt finmotorisk förmåga vilket ger behov av rit- och skrivverktyg samt tillgång till alternativa verktyg. Läs mer under it i lärandet och alternativa verktyg.

Du kan även läsa mer på Hjärtebarnsfondens webbplats.

Publicerat onsdag 4 juli 2012 Granskat torsdag 12 juli 2018