Epilepsi

Epilepsi är en samlingsterm för olika former av anfall som beror på tillfälliga störningar i hjärnans elektriska signalsystem. Med moderna läkemedel är det möjligt för många elever att ha epilepsi men vara fri från anfall.

Epilepsi syns inte utanpå utan är en dold funktionsnedsättning. Anfallen kan se mycket olika ut och har klassificerats på många olika sätt. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst och ha många varierande orsaker. I hela Sverige har uppemot en procent aktiv epilepsi. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Förekom anfallen med planering

Anfallens utseende beror på var i hjärnan de startar. De flesta anfall är över inom två, tre minuter. Det är viktigt att försöka förstå hur eleven själv upplever dessa. Ofta kan eleven identifiera vissa speciella omständigheter eller riskfaktorer som utlöser anfallen. Det finns också positiva faktorer som minskar riskerna för anfall. Med hjälp av dessa är det möjligt att förebygga att de uppstår i skolan.

Epilepsi i kombination

Många barn och ungdomar med epilepsi har förutom sin anfallssjukdom en kognitiv funktionsnedsättning, som ofta leder till olika typer av svårigheter med inlärning i skolan. Dessa svårigheter är vanligast hos de som har en svårbehandlad epilepsi men kan även ses hos de med en mer kontrollerad anfallssituation.

Vanligt förekommande utmaningar vid epilepsi är svårigheter med minne, uppmärksamhet, uthållighet, planering, organisation, motorik och språk. Dessa funktionsnedsättningar kan medföra sämre ork, inlärningssvårigheter, humörsvängningar, beteendeförändringar samt svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter som tidigare.

Mer information kan du läsa på Epilepsiförbundets webbplats.

Publicerat tisdag 13 oktober 2015 Granskat torsdag 12 juli 2018