Dyslexihearing

Måndagen den 9 mars 2015 bjöd intresseorganisationerna Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för dyslektiska barn och Svenska Dyslexistiftelsen tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en hearing om dyslexi.

Syftet med hearingen är att belysa situationen för personer med dyslexi inom utbildningsväsendet och att föreslå vägar för utveckling. Prins Carl Philip invigde hearingen och efter föreläsningarna ägde en paneldiskussion rum.

Video

Video

Video

Video

Video

Publicerat måndag 27 april 2015 Granskat torsdag 12 juli 2018