Förslag på frågor vid samtal mellan lärare och elev runt distansundervisning på svenskt teckenspråk

Det är viktigt att alla undervisande lärare, elevhälsan och även rektor får ta del av elevens upplevelser av distansundervisningen. Genom att fråga eleven kan vi få reda på elevens egen upplevelse. Frågorna kan även belysa saker som eleven inte varit medveten om. Ställ gärna öppna frågor som eleven inte bara kan svara ja eller nej på. Det är viktigt att läraren tillsammans med elevhälsan och rektorn löser de utmaningar som kommer fram i samtalet och dokumenterar de extra anpassningar och särskilt stöd som sätts in i en individuell utvecklingsplan och/eller i ett åtgärdsprogram.

Frågor till eleven:

– Vad fungerar bra med distansundervisningen?

– Vad fungerar mindre bra med distansundervisningen? Har du några förslag på lösningar?

– Vilka tekniska lösningar fungerar bäst?

– Hur testar läraren och du tekniken innan lektionen?

– Hur ser du dina klasskamrater och lärare? Hur är belysningen där du och andra sitter? Observera att om man sitter i direkt solljus kan det vara svårt att se personen i fråga.

– Om du använder dig av din hörsel hur hör du dina klasskamrater och lärare? Hur påverkar bakgrundsljud det du hör?

– Behöver du stöd med textning eller översättning till teckenspråk exempelvis vid film, Powerpoint?

– Hur läggs lektionerna upp när det gäller att kommunicera en i taget, teckna persontecknet på den som får ordet, anpassa teckenspråkets hastigheten, ta raster, göra en sak i taget exempelvis inte samtidigt visa en bild och prata, ha ansiktet och kroppen vänt mot skärmen.

– Hur många brukar vara med i det digitala klassrummet? Hur fungerar det?

– Hur ofta behöver du ha paus? Hur lång tid orkar du koncentrera dig?

– Hur har du möjlighet att förbereda dig samt repetera lektioner i efterhand genom exempelvis delade texter, bilder, filmer, Powerpoints och information? Hur får du möjlighet att få del av minnesanteckningar?

– På vilket sätt stöttar dina lärare dig att prioritera och avgränsa uppgifter? Är det tydligt för dig vad som förväntas av dig att du ska göra?

– Vem kan du vända dig till om hur du ska göra om du behöver hjälp?

Publicerat måndag 11 maj 2020