Vidare läsning

Skrifter:

HODA-rapporten

Att höra i skolan, Arne Gustafson (SPSM)

Bra att veta-foldrarna:

Bra att veta om Tvåspråkighet och specialskolan (foldern är just nu under uppdatering).

Bra att veta om Teckenspråk

Bra att veta om Svenskt teckenspråk och svenska

Teckenspråk, talat och skrivet språk - En forskningssammanställning om tvåspråkighet (Emelie Cramér Wolrath)

Tips på filmer på SPSM:s webbplats

På sidan om auditiv miljö finns följande filmer:  

På samma våglängd

God ljudmiljö i skolan

På sidan om två språk finns följande filmer:

Svenskt teckenspråk och svenska – två språk i ettan

Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken

Vilket språk använder du - teckenspråk eller svenska?

Lite mer om tvåspråkighet

Här finns flera filmer om livet efter specialskolan.

Här visas fyra föreläsningar om tvåspråkighet

Tips på länkar till andra sidor på SPSM:s webbplats

Värderingsverktyget

Om auditiv miljö

Om skolalternativ

Om specialskolan

Om tvåspråkighet

Om specialpedagogiskt stöd

Tips på externa webbplatser

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Hörselskadades Riksförbund, HRF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF

Unga Hörselskadade, UH

Riksförbundet DHB, föräldraförening 

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

Dövblind Ungdom, DBU

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF

Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Vuxendöva i Sverige, VIS

Hörselboken med fakta, metodik, tips och många filmer 

Döva barns språkutveckling  (2016), film, UR skolas webbplats

Publicerat torsdag 20 oktober 2016 Granskat tisdag 15 maj 2018