Tillgänglighet

Förskola, skola och fritidshem ska vara tillgängliga för alla barn. Alla ska känna gemenskap och kunna ta del av lärandet. Lärmiljön ska vara anpassad efter de behov som finns.

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är ett stödmaterial som tagits fram av SPSM. Här tas bland annat den fysiska miljön och lärmiljön upp samt om hur kommunikation kan fungera på bästa sätt. Funktionell lärmiljö bidrar starkt till en tillgänglig social miljö.

Publicerat torsdag 10 november 2016 Granskat torsdag 12 juli 2018