En flicka klipper och klistrar

Tekniska hjälpmedel

Tekniska hörhjälpmedel handlar om individuellt utprovade hörapparater och kokleaimplantat samt om olika hörtekniska lösningar som exempelvis mikrofoner, teleslingor och högtalare. 

Hörtekniska lösningar kan se ut på olika sätt men används vanligen tillsammans med den individuellt utprovade hörapparaten eller kokleaimplantatet.

Användning av hörhjälpmedel

Hörapparat liksom kokleaimplantat anpassas till den individuella hörseln och underlättar kommunikation på kort avstånd i lugn ljudmiljö. Apparaternas förmåga att återge tal i en miljö med bakgrundsljud är begränsad. Hörteknik kan då, genom att mikrofonen kommer närmare talaren, återge talet med ett minimum av bakgrundsljud. Eller om man så vill, hörapparaten sköter anpassningen till hörselnedsättningen och hörtekniken anpassningen till miljön.

Publicerat torsdag 20 oktober 2016 Granskat torsdag 12 juli 2018