Döv eller nedsatt hörsel i kombination med ytterligare funktions­nedsättningar

Att möta elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar kan innebära en extra utmaning för dig som skolpersonal, vilken skolform det än gäller.

Kring en person med dessa funktionsnedsättningar kan svårigheter uppstå exempelvis i bemötande, förståelse, kommunikation och inlärning.

En individuellt anpassad lärmiljö är viktig, men den värdegrund och de attityder eleven möter i sin omgivning är också avgörande framgångsfaktorer.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning och utvecklingsstörning i kombination även har andra funktionsnedsättningar av varierande grad. När fler funktionsnedsättningar uppträder samtidigt ger detta konsekvenser för kunskapsutvecklingen.

Samspel och kommunikation

Att kunna kommunicera är en förutsättning för inlärning. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra och bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. Ett kommunikativt utvecklande arbetssätt är av stor betydelse för elevens inlärning.

För att elever med olika kommunikationsformer ska kunna delta och få förutsättningar att nå skolans mål, behövs en kommunikativ miljö med tillgång till olika sätt att kommunicera.

Instruktioner och kommunikation i undervisningen behöver göras tillgängliga utifrån elevernas behov för att skapa förutsättningar för förståelse.

På sidan "Ytterligare funktionsnedsättning "Stödmaterial hörselnedsättning finns filmen om Greta, som är åtta år och går i grundsärskolan. Greta har kokleaimplantat och kommunicerar med hjälp av bland annat svenskt teckenspråk, bildstöd och talad svenska.

Se filmen Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som hör dåligt och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.
Publicerat måndag 6 juli 2020