Genomförda produktionsstödsprojekt 2015

Här presenteras de läromedel som har producerats med bidrag i form av produktionsstöd och som har blivit klara 2015.

* = produktionsstöd inlagda i senaste uppdateringen

                                                     

Titel Förlag eller distributör
ABC-klubben läggspel (PDF-dokument, 94 kB) * Natur & Kultur
Allt om Adam (PDF-dokument, 187 kB) Studentlitteratur
Att använda svenska (PDF-dokument, 76 kB) Bokverkstan
Bli en läsare (PDF-dokument, 113 kB) Bokverkstan
Grammar to go 1 (PDF-dokument, 280 kB) Studentlitteratur
Help Read Start (PDF-dokument, 245 kB) Bokverkstan
Historia 2-3 (PDF-dokument, 252 kB) Studentlitteratur
Klass 1B (PDF-dokument, 139 kB) * Mediacuben
Lexia Provia (PDF-dokument, 250 kB) Sanoma Utbildning
Ljudlek (PDF-dokument, 175 kB) Branja
Läsflyt webb (PDF-dokument, 57 kB) Softogram AB
Läshoppet kapitelbok och app (PDF-dokument, 386 kB) Natur och Kultur
Lätt att läsa för vuxna (PDF-dokument, 177 kB) Bokverkstan 
Matteresan 5 (PDF-dokument, 85 kB) Gleerups
Samtal om samtal (PDF-dokument, 95 kB) OrdAF
Skrivande pågår 4 (PDF-dokument, 233 kB) Studentlitteratur
Skrivande pågår 5 (PDF-dokument, 168 kB) * Studentlitteratur
SpårEtt (PDF-dokument, 377 kB) Studentlitteratur
Svenskan 7 (PDF-dokument, 112 kB) * Studentlitteratur
Tiki Reader (PDF-dokument, 95 kB) * Universal Learning Games ULG AB
Utkik Biologi (PDF-dokument, 471 kB) Gleerups
Utkik Historia (PDF-dokument, 650 kB) Gleerups
Publicerat onsdag 27 maj 2020