Med fördjupad tillgänglighet

De finns flera elevgrupper som för att ta del av innehållet i ett läromedel behöver egenskaper som är mer specifika. Här nedan beskriver vi exempel på sådana egenskaper.

Lättläst

  • Gör det möjligt att ta del av innehållet med olika svårighetsnivå.
  • Det är viktigt att skilja på lättläst och sammanfattningar.

Syntolkning

  • Ge en ljudversion av det visuella innehållet. Länk till sidan - läs mer

Symbolstöd

  • Förstärk texten med bilder eller symboler.

Teckenspråk

  • Erbjud en version på teckenspråk. Länk till webbsidan

Punktskrift

  • Låt texten vara åtkomlig för skärmläsare
  • Erbjud en version på punktskrift
  • Erbjud taktila bilder
Publicerat onsdag 27 maj 2020