Bilden föreställer två elever och en lärare vid datorer

Med egenskaper och funktioner som ökar tillgängligheten

Det finns några funktioner som hjälper till att göra läromedel tillgängliga för fler. På SPSM kallar vi dem för Läromedelsegenskaper.

Det kan exempelvis handla om att texten hos ett läromedel går att lyssna på, att filmer är textade eller att det finns en lättläst version.

Var för sig eller tillsammans kan de här egenskaperna öka tillgängligheten för de flesta elever med funktionsnedsättning eller elever som är i behov av särskilt stöd. På följande undersidor får du information om respektive egenskap.

Läromedelsegenskaper och funktioner

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat onsdag 14 mars 2018