Gör ljud tillgängligt för många

En ljudversion av digital information kan vara till nytta för en stor grupp användare som inte kan tillgodogöra sig information genom enbart synintryck. Men för att ljudmaterial ska vara tillgängligt för alla måste det presenteras tillsammans med en annan typ av information, till exempel text, eller bytas ut mot filmat material på teckenspråk.

Så här kan du tänka

  • Erbjud textekvivalenter, det vill säga likvärdiga motsvarigheter av informationen i ljudform. Transkriptioner och dövtextning är exempel på detta. Man kan sällan skriva exakt vad som sägs eftersom spontant tal kan vara ostrukturerat och rörigt. Man behöver sålla bort upprepningar och felsägningar och liknande. Det är viktigt att förtydliga och redigera men samtidigt förmedla innehållet så troget som möjligt.
  • Se om möjligt till att ord markeras i textekvivalenten samtidigt som de sägs.
  • Se till att lägga in visuella ekvivalenter till ljudsignaler.
  • Lägg in möjlighet att justera volymen.
  • Undvik ljud och film som börjar spelas upp automatiskt.
  • Se till att det går att spola framåt och bakåt och pausa med hjälp av tangentbordet.
  • Ge användarna möjlighet att infoga bokmärken.
  • Tillhandahåll alternativ till ljudmedier.

Ovanstående text är en omarbetad version av delar ur Riktlinjer för tillgänglig information, IKT för informationstillgänglighet i undervisningen (ICT4IAL),
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/guidelines-for-accessible-information_sv.pdf (PDF-dokument, 679 bytes)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Publicerat onsdag 27 maj 2020