Gör bilder tillgängliga för många

För att bilder ska ha en mening för alla behöver man också ge en beskrivning av den visuella informationen. När vi pratar om bilder kan det vara foton, illustrationer eller diagram och liknande.

Så här kan du tänka

  • Undvik att använda bilder som inte tillför någon betydelsefull eller meningsfull information.
  • Använd inte bilder som består av text.
  • Skriv alternativ text till bilderna, det vill säga en beskrivning med samma budskap som bilden förmedlar. Ange vad bilden föreställer, men undvik beskrivningar som "bild av ..." i den alternativa texten.
  • Ange alternativ text till alla delar som inte är text.
  • Det är viktigt att det är tillräcklig kontrast mellan färgen på texten och färgen på bakgrunden.
  • Lägg inte in onödiga bakgrunder med för många bilder, former och färger. Det blir rörigt för många användare.
  • Använd inte hyperlänkar eller text som är dold bakom andra objekt, till exempel bakom bilder.
  • Se till att storleken på digitala bilder är skalbar efter behov.

 

Ovanstående text är en omarbetad version av delar ur Riktlinjer för tillgänglig information, IKT för informationstillgänglighet i undervisningen (ICT4IAL),
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/guidelines-for-accessible-information_sv.pdf (PDF-dokument, 679 bytes)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Publicerat onsdag 27 maj 2020