Bilden visar en person som har en text framför sig.

Gör text tillgänglig för många

När du ska tillgängliggöra text handlar det om att göra det enkelt att hitta i texten.

Alla kapitel- och underrubriker bör till exempel finnas med i innehållsförteckningen. I skriftliga prov kan det även handla om att de enskilda frågorna bör finnas med. Rubriker, bildtexter och tabeller bör ligga i logisk ordning. Alla delar som är viktiga, till exempel kapitelrubriker, tabeller, figurer och provfrågor, kan gärna förses med olika attribut och märkningar.

En tydlig struktur gör det enklare för alla, även de som använder digitala hjälpmedel, att hitta i texten. Det blir också enklare att överföra texten till ett annat format. Skärmläsare och andra digitala hjälpmedel kan till exempel läsa upp texten och hitta rätt i den utan att den logiska ordningen som bäddats in i texten förstörs.

Ju mer komplicerad en text är rent visuellt, med till exempel tabeller, rutor, ikoner, desto viktigare är det att märka ut den logiska läsordningen i strukturen. I många fall kan en förenklad version av texten vara till mer nytta för ett stort antal användare.

Så här kan du tänka:

Välj typsnitt och teckenstorlek

 • Använd minst 12 i teckenstorlek.
 • Använd typsnitt utan seriffer, som Arial, Helvetica och Verdana.
 • För digitala texter passar typsnitten Verdana, Tahoma och Trebuchet MS eftersom dessa är specifikt utformade för att läsas på skärm.
 • Gör det möjligt att kunna ändra typsnitt och teckenstorlek i digitala texter.

Strukturera texten och innehållet

 • Använd de förinställda formatmallarna för rubriker och brödtext i det program som används för att åstadkomma textstruktur. Rubrikerna bör stå i logisk ordning.
 • Lägg in rubriker endast för att tydliggöra strukturen i texten, inte för typsnittseffekter.
 • Använd punkter och siffror i listor.
 • Vänsterjustera texten istället för att använda jämna marginaler.
 • Gör det möjligt att navigera i digitala texter med endast tangentbordet eller med kortkommandon.

Skapa kontrast

 • Låt färgen på texten och på bakgrunden ge bra kontrast.

Beskriv text och innehåll

 • Se till att alla länkar och delar i texten har unika etiketter med en bra beskrivning av dem.
 • Sätt etiketter på fält som ska fyllas i.

Enkelt språk

 • Använd så enkelt språk som möjligt.
 • Ange det primära naturliga språket i dokumentet i dokumentets metadata. Markera de ställen i texten där andra språk används.
 • Skriv ut hela namnet första gången du använder förkortningar och akronymer.

Tydligt innehåll

 • Skriv korta sammanfattningar av innehållet eller kapitel, där så är möjligt.
 • Låt inte budskapet förmedlas endast genom sådant som färger, kursiv stil och fetstil.
 • Se till att texten och grafiken är lätt att förstå även utan färger. Låt all information som förmedlas med färger även förmedlas utan färger. Använda inte endast färg för att framhäva olika delar i texten.
 • Ta ut och ange nyckelord för texten.

Ovanstående text är en omarbetad version av delar ur Riktlinjer för tillgänglig information, IKT för informationstillgänglighet i undervisningen (ICT4IAL),
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/guidelines-for-accessible-information_sv.pdf (PDF-dokument, 679 bytes)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Publicerat fredag 9 oktober 2020