Gör film tillgänglig för många

De som inte kan tillgodogöra sig information via synen behöver en beskrivning i ljud av vad som händer.

De som inte kan tillgodogöra sig information via hörseln behöver dold text av vad som sägs och all information som förmedlas via ljud.

De som inte förstår språket som talas i filmen behöver undertexter med en översättning av vad som sägs.

Och för dem som inte kan tillgodogöra sig information varken via syn eller via hörsel behövs en skriftlig beskrivning av vad som sägs och händer i filmen.

Så här kan du tänka

  • Tillhandahåll en textekvivalent av filmen, det vill säga en textbearbetning som förtydligar men samtidigt förmedlar innehållet så troget som möjligt. Tänk på att textningen inte bara ska förmedla vad som sägs utan även kortfattat beskriva vad som händer.
  • Textekvivalenten/transkriptionen behöver vara synkroniserad med filmen. Textning är ett alternativt sätt att förmedla det som kan höras. Beskrivningar i skrift måste återge all information som förmedlas i filmen.
  • Låt användaren kunna styra filmen: till exempel justera volymen, pausa och spola framåt och bakåt.
  • Filmen behöver kunna spelas upp i olika mediaspelare.
  • Gör det möjligt att ladda ner filmen.
  • Tillhandahåll alternativ till filmen, exempelvis textfil.
  • Låt inte filmen börja spelas upp automatiskt.

 

Ovanstående text är en omarbetad version av delar ur Riktlinjer för tillgänglig information, IKT för informationstillgänglighet i undervisningen (ICT4IAL),
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/guidelines-for-accessible-information_sv.pdf (PDF-dokument, 679 bytes)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Publicerat onsdag 27 maj 2020