ICT4IAL i korthet

Riktlinjerna i ICT4IAL är många och omfattande och här har vi samlat ett urval utifrån hur du kan öka tillgängligheten för text, ljud, bilder och film. Det kan vara en hjälp när du vill skapa tillgängliga digitala eller webbaserade läromedel.

Gör text tillgänglig för många

Gör ljud tillgängligt för många

Gör bilder tillgängliga för många

Gör film tillgänglig för många

Publicerat onsdag 13 februari 2019 Granskat tisdag 14 januari 2020