Läromedel för elever med rörelsehinder

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Kommunikativt stöd, exempelvis symboler, bilder, rörliga eller ritade tecken kan användas som uttrycksmedel, som komplement till språk eller som alternativ till språk.

Läs mer om symbolstöd.

Digital form

Digitala läromedel ger goda möjligheter att arbeta med stöd av både ljud och bild och kan underlätta de motoriska momenten. Det är också viktigt för eleverna att kunna navigera i läromedlet med alternativa styrsätt.

Läs om digital tillgänglighet.

Alternativa styrsätt

För många elever med rörelsehinder är det svårt att komma rätt till tryckpunkter, utföra svepande rörelser, placera flera fingrar på skärmen eller att kunna lyfta bort fingret utan att dra på skärmen. Alternativa styrsätt innebär att det digitala läromedlet eller programmet är utvecklat så att det kan styras och fungera med olika alternativ. Det kan exempelvis innebära att du navigerar med en eller två kontakter, med pekskärm, ögonstyrning, muspekare, joystick eller med hjälp av tangentbordet.

Läs mer om alternativa styrsätt.

Inlästa texter med textföljning

Det är bra med inlästa texter som har textföljning, det vill säga där man kan lyssna och samtidigt följa med i markerad text. Eleven kan behöva lyssna i olika hastigheter.

Läs mer om inspelad text.

Göra egna inställningar

Individuella inställningar, att exempelvis kunna förstora och välja bakgrundsfärg i läromedel underlättar för många elever. Ordprediktion som föreslår ord medan man skriver kan innebära att arbetet förenklas i samband med olika övningsuppgifter. För en del elever kan tillgång till bilder som komplement till text vara till hjälp.

Läs mer om individuella inställningar.

Lättlästa texter och tydlig layout

En del elever behöver läromedel där texterna är lättlästa, det vill säga texter som i olika grad är kognitivt anpassade. Det kan även vara viktigt med en anpassad layout, där exempelvis text och bild samverkar och där bilderna inte innehåller många detaljer. Detta gäller såväl i tryckta läromedel som i digitala.

Läs mer om lättläst.

Läs mer om tydlig layout.

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020