Läromedel för elever med utvecklingsstörning

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Det kan behövas ett kommunikativt stöd, exempelvis symboler, bilder eller tecken. De kan användas som komplement till språk eller som alternativ till språk.

Läs mer om symbolstöd.

Lättlästa texter

Läromedel med lättlästa texter behövs där språk, innehåll och bilder är anpassade utifrån målgruppens behov.

Läs mer om lättläst.

Långsam progression

Elever med utvecklingsstörning behöver läromedel med långsam progression, vilket innebär en långsam stegring av svårighetsgraden. Det krävs också flera varierande övningar på varje nivå för att förstå innehållet mer generellt.

Läs mer om långsam progression.

Tydlig layout

Det är också viktigt att text och bild samverkar och att bilderna inte innehåller alltför många detaljer.

Läs mer om tydlig layout.

Motiverande innehåll

Inlärningen förenklas om läromedlet är motiverande och tar hänsyn till elevens intressen. Det är viktigt med repetition och att få möjlighet att lära med alla sinnen. Läromedlen behöver vara åldersadekvata, det vill säga att bilder och innehåll är anpassade efter elevens ålder.

Digital form

Digitala läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar gör att materialet passar för fler elever. Det kan exempelvis innebära att man väljer vad som ska presenteras på skärmen eller väljer svårighetsgrad. Det kan också vara bra att lyssna på texter och att kunna navigera med alternativa styrsätt. Alternativa styrsätt innebär att du kan styra det digitala läromedlet med exempelvis en eller två kontakter, joystick eller tangentbordsstyrning.

Läs mer om individuella inställningar.

Läs mer om alternativa styrsätt.

Läs mer om tangentbordsstyrning.

Publicerat onsdag 27 maj 2020