Läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lättlästa texter

Lättlästa texter kan vara till hjälp vid läsinlärning men kan också förenkla för elever i yngre åldrar att ta till sig innehållet i ett läromedel.

Läs mer om lättläst.

Lyssna på text

Det är bra att kunna lyssna och samtidigt följa med i markerad text. Det underlättar läsningen.

Läs mer om inspelad text.

Individuella inställningar

Läromedel i digital form ger möjlighet till valbara individuella inställningar, exempelvis genom att välja olika bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilka knappar och menyer som ska vara synliga.

Läs mer om individuella inställningar.

 

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020