Läromedel för elever med hörselnedsättning

Teckenspråk

Teckenspråkiga elever behöver en teckenspråkig lärmiljö och läromedel på teckenspråk. Detta innebär ofta läromedel i form av filmer. Texter och övningsexempel som jämför teckenspråk och svenska är också viktiga.

Läs mer om teckenspråk.

Textad film

Filmer behöver vara textade. Även omgivningsljud som beskriver om till exempel en mobil ringer behöver beskrivas med text.

Det kan vara ett gott komplement om texter i filmer finns åtkomliga som helhet så att eleven kan gå tillbaka och repetera i sin egen takt.

Läs mer om textad film.

Inspelat tal

Det är bra om filmer på teckenspråk även har inspelat tal så att en elev med måttlig eller lindrig hörselnedsättning kan välja att lyssna.

Läs mer om inspelad text.

Åtkomlig text

Det kan vara ett gott komplement om texter i filmer finns åtkomliga som helhet så att eleven kan gå tillbaka och repetera i sin egen takt.

Läs mer om åtkomlig text.

Individuella inställningar

Det är bra att i filmer på teckenspråk också kunna välja undertext och tal i kombination eller välja att enbart se på teckenspråk eller titta på texten eller lyssna på tal. Då får elevens individuella förutsättningar och nivå styra.

Läs mer om individuella inställningar.

Lättläst

Eftersom teckenspråkiga elever har svenska som sitt andraspråk och skriven svenska skiljer sig från teckenspråk när det gäller exempelvis grammatik kan det vara bra med läromedel som har lättlästa texter och sammanfattningar.

Läs mer om lättläst.

Publicerat onsdag 27 maj 2020