Läromedel för elever med dövblindhet

Hur ska läromedel vara utformade för elever som är dövblinda?

Det finns väldigt få läromedel som går att använda rakt av. Pedagogerna producerar ofta eget material. Det är viktigt att ha flexibla verktyg som kan hantera andra läromedel och presentera utvalt innehåll på ett för eleven enkelt och begripligt sätt.

Teckenspråk

Tillgång till teckenspråk eller taktilt teckenspråk är en förutsättning för flera av de här eleverna.

Läs mer om teckenspråk

Läs mer om taktilt teckenspråk.

Punktskrift

Läsning sker vanligen med hjälp av punktskrift.

Läs mer om punktskrift.

Läs om taktila bilder.

Publicerat onsdag 27 maj 2020