Läromedel för elever med autismspektrumtillstånd

Motiverande innehåll

Läromedel vars innehåll stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka motivationen och därmed lärandet.

Tydlig layout

Läromedel med enkel och ren layout, förklaring av svåra ord och regelbundna sammanfattningar underlättar.

Läs mer om tydlig layout.

Digital form, individuella inställningar

Läromedel i digital form med möjlighet att göra individuella inställningar, där det till exempel går att ändra layout och välja svårighetsgrad, ökar tillgängligheten.

Läs mer om individuella inställningar.

Lyssna på texter

En del elever kan ha nytta av att lyssna på texter. Då kan upplästa läromedel vara till stor hjälp.

Läs mer om inspelad text.

Publicerat onsdag 27 maj 2020