Läromedel för elever med adhd

Hur kan läromedel vara utformade för att passa elever med adhd?

Tydlig struktur och layout

Läromedel för målgruppen behöver vara avskalade, rena och med bilder som knyter an till och åskådliggör innehållet. Enhetlighet är viktig, till exempel att viss typ av information bör finnas återkommande på samma plats. Det viktiga är inte var, utan att det är på samma ställe.

Läs mer om tydlig layout.

Individuella inställningar

Digitala läromedel med möjligheter att göra individuella inställningar, till exempel att dölja viss information för att undvika för många intryck, underlättar.

Läs mer om individuella inställningar.

Alternativa verktyg

Rättstavningsprogram, program som innehåller ordprediktion, talsyntes och liknande kan underlätta inlärningen när mycket av energin går åt bara för att ta sig igenom en textmassa. Textföljning, det vill säga att kunna lyssna och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta fokusering för en del.

Lyssna på texter och se filmer

Ibland kan det vara underlättande att lyssna på text eller se en film som förklarar och tydliggör.

Läs mer om inspelad text.

Publicerat onsdag 27 maj 2020