Sensorisk

Ett sensoriskt läromedel är utformat så att innehållet helt eller till största delen kan tolkas via sinnena.

Eleven får möjlighet att inhämta kunskap via syn, hörsel, smak, lukt och/eller känsel.

Exempelvis

  • låt eleven få en konkret upplevelse av olika begrepp, exempelvis stor/liten, mjuk/hård
  • låt eleven få en konkret upplevelse av olika företeelser, exempelvis tid, längd etc.
  • ge eleven möjlighet att uppleva olika egenskaper som storlek, tyngd, form, färg, känsel, ljud, temperatur och/eller vikt
  • använd bilder som kan uppfattas och tolkas med känseln, till exempel taktila bilder

Här är exempel på textila böcker vars innehåll kan tolkas med känseln.

Publicerat onsdag 27 maj 2020