Alternativ bildpresentation

Alternativ bildpresentation innebär att du omarbetar bilder till antingen en beskrivande text som går att få uppläst eller till en taktil bild.

Så här kan det vara:

Bilderna i läromedlet beskrivs med text som går att få uppläst

Texten under bilden beskriver bilden för elever som inte har möjlighet se den. Exemplet visar detaljrikedomen hos en beskrivande text. Uppläsningen kan ske med hjälp av en talsyntes.

Fotografi av stadsmiljö i Warszawa. En smal kullerstensgata letar sig fram mellan gamla hus som är målade i olika ljusa färger. Husen har 4-5 våningar och på vissa av dem hänger butiksskyltar. Längs med gatan står några bilar parkerade och en man cyklar i förgrunden. I slutet av gatan tar en tvärgående väg vid och man kan se två höga kyrktorn mot den blå himlen.

Taktila bilder finns i läromedlet

Här är en bild som är omarbetad till taktil form av SPSM. Originalbilden finns i läromedlet Rena rama forntiden från Sanoma utbildning.

Bilderna i läromedlet beskrivs med ljud - syntolkning

Läromedlet nedan innehåller alternativ bildpresentation med hjälp av ljud. Detta i form av en person som beskriver det som sker i de rörliga bilderna i filmen, det vill säga syntolkning.
Ur Ninjakoll, FUB

 

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat torsdag 8 februari 2018