Läromedel för många

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger stöd för att stimulera produktionen av läromedel för elever med funktionsnedsättning. Vårt stöd är både rådgivande och ekonomiskt.

Publicerat måndag 13 februari 2017 Granskat onsdag 7 juni 2017

Läromedels­rådgivare

Anna Douhan Wahlberg

010 473 55 28 Skicka e-post

Annika Aspling

010 473 52 36 Skicka e-post

Stig Andersson

010 473 51 71 Skicka e-post

Jenny Ellersten

010 473 55 49 Skicka e-post

Sara Göransson

010 473 52 07 Skicka e-post

Ellen Halkjaer

010 473 56 21 Skicka e-post

Göran Westholm

010 473 52 04 Skicka e-post

Tf Enhetschef

Jonny Fjellner

010 473 50 99 Skicka e-post

Administration

Helene Asker

010 473 60 09 Skicka e-post