Omvärldsbloggen

Omvärldsbloggen drivs av Skolverket och är en del av portalen It i skolan. Här behandlas och diskuteras aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i resten av världen.

Frilansskribenten Stefan Pålsson driver bloggen på uppdrag av Skolverket.

Gå till omvärldsbloggen

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat fredag 18 december 2015