Utvecklingsstörning

Under förskoletiden finns de flesta barnen i kommunens eller fristående aktörers ordinarie förskoleverksamhet.

Grundsärskola, inriktning ämnen - Här har de flesta eleverna en lindrig utvecklingsstörning. De här eleverna läser samma ämnen som övriga grundskolan, men enligt grundsärskolans läroplan. En del av eleverna är individintegrerade. Det vill säga de går i en grundskoleklass, men läser enligt grundsärskolans läroplan.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden - Här finns elever med grav eller måttlig utvecklingsstörning varav den största gruppen har en måttlig utvecklingsstörning. Eleverna läser ämnesområden.

Gymnasiesärskola, Nationella program - Här finns de elever som tidigare gått på grundsärskolan och har läst enligt grundskolans ämnen.

Gymnasiesärskola, Individuella program - Här finns de elever som tidigare gått på grundsärskolan med inriktning ämnesområden.

Vuxenstudier - För vuxenstuderanden finns bland annat följande utbildningsalternativ: Särskild utbildning för vuxna, träningsskolenivå, Särskild utbildning för vuxna, grundsärskolenivå, Särskild utbildning för vuxna, gymnasiesärskolenivå.

Mässor och konferenser

Mässor med bredare fokus

Sigys ordnar årligen återkommande konferenser:

  • Särskolans rikskonferens
  • Rikskonferens för specialpedagogik

Därutöver finns även:

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Sociala medier

Appar för särskolan (Facebook)

Forum specialpedagogik (Facebook)

Smartboard-tips för särskolan (Facebook)

Skolappar (Twitter)

Skolporten (Twitter)

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Tidningen Unik

Tidskriften Intra

Intresseorganisation

FUB

Stöd i frågor om särskolan

Peter Gröndahl, f.d. projektledare på Skolverket för Gymnasiesärskolans läroplan. Kan svara på det mesta när det gäller särskolan. Kontaktas på 070-349 5523 eller www.larvision.se

Skolverkets tjänster

Kontaktperson och projektledare för Grundsärskolans läroplan

Marianne Nyhlén, 08-527 33299

Elevantal i Sveriges särskolor

Skolverkets rapport Beskrivande data 2016 visar antalet elever och barn i särskolor samt i övriga verksamhetsformer.

Adresser till Sveriges särskolor

www.skolverket.se/skolformer/skoladresser

En del av de angivna e-postadresserna går till en kommuns allmänna brevlåda eller till skolförvaltningen. Mejl som skickas dit kommer sällan fram till rätt skola eller person. Kontakta Stefan Erson på Skolverket om du har frågor om registret, stefan.erson@skolverket.se

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel   finns läromedel som passar särskolan. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat måndag 1 juni 2020