Marknadsföring riktad till elever med synnedsättning

Elever med synnedsättning finns inom alla skolformer beroende på om de förutom synnedsättningen även har andra funktionsnedsättningar.

Sociala medier

Perspektiv SRF  (Facebook)

SRF (Twitter)

Tidningar för annonsering

Perspektiv (SRF:s tidning)

Tidningen Specialpedagogik

Intresseorganisation

Synskadades riksförbund

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten http://www.hittalaromedel.se finns läromedel som passar elever med synnedsättning. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat måndag 28 maj 2018