Adhd

Skolformerna kan variera, men elever med adhd har ofta placering i grundskolan, i vanlig klass med särskilt stöd eller undervisning i mindre grupp alternativt enskilt. Vissa elever kan ha sin placering i resursskolor.

Resursskolorna arbetar i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet i särskilt anpassade lokaler. De vänder sig till elever i behov av särskilt stöd och i vissa grupper finns endast elever med en neuropsykiatrisk diagnos.

För gymnasieelever finns det på vissa orter särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Eleverna läser i de flesta fall enligt grundskolans läroplan och ordinarie gymnasiekurser.

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018