Film

Textning av film kan göras på olika sätt, beroende på vilken målgrupp filmen tas fram för. Antingen som en vanlig spelfilm där berättarens röst eller dialogen textas. Eller för en målgrupp som inte hör och behöver få alla väsentliga ljud textade.

  • Störst behov av textad film har personer med hörselnedsättning därför bör filmer i första hand textas så att det är anpassat för den gruppen.

  • Givetvis skall det vara möjligt att ha textning visad eller inte.

  • Idealet är att båda typerna av textning finns som val.

Filmer i IT-baserade läromedel

Ett alternativ i textform skall finnas där korta filmer finns. Texten ligger alltså inte i själva filmen utan finns tillgänglig i anslutning till filmen.

För längre filmer som visas gäller samma som för filmer beskrivet ovan.

Läs mer om hur du kan göra film tillgänglig för många.

Läs också om

Visuellt
Ljud
Begriplighet
Funktionellt

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat fredag 12 maj 2017