Begriplighet

Genom att anpassa informationsmängden och förenkla språket kan man filtrera bort onödig information. Det kan hjälpa en användare med inlärningsproblem eller med en utvecklingsstörning.

  • Anpassa innehållet så att det går att ställa in hur mycket i taget som ska presenteras. Många elever behöver arbeta med innehållet bit för bit.

  • Symboler är enklare att förstå om de kompletteras med förklarande text.

  • Ha logisk och konsekvent placering av funktioner

  • Ge snabb respons på användarens aktivitet

Läs också om

Visuellt
Ljud
Funktionellt
Film

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat fredag 12 maj 2017