Visuellt

Att anpassa den visuella delen av ett program innebär att man tar hänsyn till elever med synnedsättning eller andra visuella behov.

Innehållet behöver vara flexibelt så att användaren själv kan välja. Det kan till exempel handla om att reglera färger och mängden information som presenteras.

  • För den användare som inte kan se är det viktigt att få all information via text, så att den kan tolkas av talsyntes. Även den information som den seende användaren får genom bilder i materialet.

  • Låt användaren styra navigeringen – undvik automatiska förlopp.

  • Använd standard – då kan eleverna använda alternativa verktyg.

Läs också om

Ljud
Begriplighet
Funktionellt
Film

Standard

Med standard menar vi de etablerade formaten, verktygen och navigeringssätten. Det handlar till exempel om hur man navigerar med tabb och piltangenter och bekräftar med enter. Det gäller också etablerade format på bilder, video och ljud. Om du använder dessa undviker du kollision med alternativa verktyg.

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat onsdag 16 maj 2018