Ljud

Inspelat ljud eller talsyntesstöd underlättar mycket för elever med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Textsättning av ljud underlättar både för elever med hörselnedsättning och elever som är döva.

  • Materialet som läses upp bör vara identiskt med den text som presenteras. Då blir det ett bra stöd för svaga läsare.

  • Det kan vara en fördel att kunna få texten markerad, exempelvis som en färgruta eller en understrykning, allteftersom texten blir uppläst.

  • Beskriv effektljud även med bild eller text.

  • Använd standard – då kan eleverna använda alternativa verktyg.

Läs mer om hur du gör ljud tillgängligt för många.

Läs också om

Visuellt
Begriplighet
Funktionellt
Film

Standard

Med standard menar vi de etablerade formaten, verktygen och navigeringssätten. Det handlar till exempel om hur man navigerar med tabb och piltangenter och bekräftar med enter. Det gäller också etablerade format på bilder, video och ljud. Om du använder dessa undviker du kollision med alternativa verktyg.

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat onsdag 16 maj 2018