Förstasida Läromedelskatalog 2017

Tänk tillgänglighet från början

De allra flesta elever har nytta av att man redan från början gör digitala läromedel eller film tillgängliga. Här kan du läsa om vad som är viktigt för olika elevgrupper när det gäller det visuella, ljud, begriplighet och funktionalitet.

Visuellt

Att anpassa den visuella delen av ett program innebär att man tar hänsyn till elever med synnedsättning eller andra visuella behov.
Läs mer om visuellt

Ljud

Inspelat ljud eller talsyntesstöd underlättar mycket för elever med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Textsättning av ljud underlättar både för elever med hörselnedsättning och elever som är döva.
Läs mer om ljud

Begriplighet

Genom att anpassa informationsmängden och förenkla språket kan man filtrera bort onödig information. Det kan hjälpa en användare med inlärningsproblem eller en utvecklingsstörning.
Läs mer om begriplighet

Funktionellt

Det finns många användare som har svårt att hantera traditionella styrsätt.
Läs mer om funktionalitet

Film

Textning av film kan göras på olika sätt, beroende på vilken målgrupp filmen tas fram för.
Läs mer om film

Publicerat tisdag 11 april 2017 Granskat onsdag 16 maj 2018

Tänk tillgänglighet från början