Digitala läromedel

Tidigare - I digital form

Grundförutsättningar för digital tillgänglighet

Utveckla i första hand för webb, använd standardformat och standardverktyg. Använd helst följsam webbdesign som gör att innehållet fungerar på flera enheter, det vill säga dator, pekplatta, mobil eller liknande. Utveckla i andra hand för specifik enhet när det är relevant. Ha samma tillgänglighetskrav oberoende av enhet.

Förbered för tillägg
Sträva alltid efter att göra läromedlet så tillgängligt som möjligt. Förbered gärna för tillägg som ökar tillgängligheten. Detta kan exempelvis innebära att förbereda för teckenspråk genom att göra det möjligt att senare lägga till film. Antingen av allt material eller inledning och sammanfattningar. Förbered också för användning av symbolbaser i läromedel där symbolskrift används.

Beskriv navigering
Beskriv hur man navigerar på webbplatsen med tangentbordskommandon. Specifika instruktioner kan behövas för personer med synnedsättning och rörelsehinder.

Riktlinjer för ökad tillgänglighet 

När du producerar digitalt är det viktigt att ta hänsyn till de riktlinjer som är framtagna för att öka tillgängligheten på webben för människor med olika funktionsnedsättningar.

I Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) finns ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt och användbart för många.
Läs mer om WCAG 2.0 - svensk översättning

Swedish Standards Institute (SiS), har i samarbete med ett stort antal aktörer inom utbildningsområdet tagit fram vägledningen Utbildningsresurser på internet. Här finns råd till leverantörer om vikten av att vara tydlig både med hur resursen uppfyller tillgänglighetskrav som på vilket sätt den inte gör det.
Gå till vägledningen (PDF-dokument, 243 bytes)

European Agency for Special Needs and Inclusive Education har i samarbete med andra aktörer inom inom informations- och kommunikationsteknikområdet arbetat med projektet ICT for Information Accessibility in Learning (ICT4IAL). Man har tagit fram ett webbaserat material med riktlinjer som ger stöd för att skapa tillgänglig information i text-, video- och ljudformat samt på webb. Här får du fördjupad information om tillgänglighet för webbpublicering av läromedel. Grundmaterialet är på engelska men det finns också en svensk översättning.
Gå till grundmaterialet på engelska
Gå till den svenska versionen (PDF-dokument, 679 bytes)

Tänk tillgänglighet från början

Det är viktigt när du producerar digitala läromedel att tänka in tillgänglighet redan från början. Här kan du läsa mer om det.

Läs mer

Mer konkreta tips får du i Egenskaper för digitala läromedel och film (PDF-dokument, 315 kB).

Det finns också en checklista (PDF-dokument, 23 kB) du kan använda om du vill få en överblick över tillgängligheten i ett material.

I broschyren Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 1,6 MB) kan du också hämta värdefulla råd om vad som är viktigt när du producerar digitala läromedel.

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat onsdag 16 maj 2018