Vägledning för digitala lärresurser

Swedish Standards Institute (SiS), har i samarbete med ett stort antal
aktörer inom utbildningsområdet tagit fram vägledningen Utbildningsresurser på internet.

Avsikten är att ge enklare tillgång för alla till digitala lärresurser med hjälp av lärplattformar, standarder och identitetsfederation.

I vägledningen finns ett råd till leverantörer om vikten av att vara tydlig både med hur resursen uppfyller tillgänglighetskrav samt på vilket sätt den inte gör det.

Öppna vägledningen (PDF-dokument, 243 bytes)

Publicerat tisdag 26 maj 2020