Skolfederation

Sedan flera år finns en allmän önskan om att allt skolarbete ska kunna genomföras med en enda enkel inloggning.

Dagens skola använder en mängd läromedel på internet. Dessa kräver inloggning på olika sätt med olika användarnamn och lösenord, vilket är resurskrävande. En lösning som idag används inom grund- och gymnasieskola är anslutning till Skolfederation. En mycket utförlig beskrivning av Skolfederationen finns på www.skolfederation.se där syftet kort beskrivs: "Syftet med Skolfederation är att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster och läromedel. Det gör vi genom att tillhandahålla en gemensam inloggningstjänst som gör tjänster enklare åtkomliga för elever och lärare ute på skolor runtom i landet. ......"

Publicerat tisdag 26 maj 2020