Rapport om tillgängliga läromedel

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, fick 2017 i uppdrag från regeringen att, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Kort sammanfattning

I majoriteten av alla skolformer som undersöktes ser man att det finns tre delar som tillsammans påverkar tillgången till tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur:

  • brister i utbudet
  • bristande kunskap hos personalen som möter personer med funktionsnedsättning
  • huvudmannens ekonomi

Den tekniska utvecklingen inom området lyfts även fram som en viktig faktor.

Läs rapporten från översynen. (PDF-dokument, 2 kB)

Behovsbeskrivningar

I samband med översynen tog SPSM fram beskrivningar av de målgrupper som var aktuella för översynen.

Gå till Behovsbeskrivningarna

Publicerat torsdag 11 juni 2020