Matteresans författare får debutantpris

Erika Tengrud har tilldelats Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds
(SLFF) debutantpris, Lärkungen 2015, för läromedlet Matteresan. Priset delades
ut på Skolforum den 26 oktober.

Läromedlet Matteresan är framtaget för särskolan och i dagarna kom den sjätte delen ut på Gleerups förlag. Gleerups har fått produktionsstöd från SPSM för utvecklandet av Matteresan.

Kort intervju med Eva Klockhoff som varit kontaktperson från SPSM:

Eva, kan du berätta lite om hur arbetet fungerat under utvecklandet av Matteresan?
- Gleerups förlag har utvecklat läromedlet tillsammans med författaren Erika Tengrud. I min roll som kontaktperson gentemot förlaget har jag också träffat Erika.

Hur har SPSM jobbat med att stimulera produktionen av läromedel för målgruppen särskola?
- SPSM stimulerar produktionen av läromedel för särskolan genom att ge produktionsstöd. Produktionsstödet är dels ett ekonomiskt stöd men också ett konsultativt, det vill säga rådgivande, stöd som ges till läromedelsförlag vid utveckling av läromedel för elever med funktionsnedsättning. SPSM har också en egen produktion av läromedel. Bland annat för målgruppen särskola.

Har fler förlag tagit fram läromedel som passar målgruppen?
- Ja, både stora och mindre förlag har utvecklat och utvecklar idag läromedel för särskolan.

Här kan du läsa mer om vad du kan tänka på när du utvecklar läromedel för elever i särkolan.

Publicerat tisdag 26 maj 2020