GDPR - Dataskyddslagen

GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-direktiv som ska gälla som lag i hela EU från och med 25 maj 2018.

På regeringskansliet arbetar man med en ny Dataskyddslag som grundar sig på GDPR. I Sverige kommer lagen att ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.

Lagen kommer att påverka alla som samlar in personuppgifter.

Läs mer om GDPR/Dataskyddslagen:

www.datainspektionen.se

Publicerat tisdag 26 maj 2020