Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Fjärr­undervisning i svenskt tecken­språk

Med vår fjärrundervisning kan barn och elever få undervisning i svenskt teckenspråk – oavsett var i Sverige de bor.

Undervisning via Skype

Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på Skype för företag från sin hemskola. Där träffar de sin teckenspråkslärare och sina klasskamrater – elever från andra skolor som också vill lära sig svenskt teckenspråk.

Målet med fjärrundervisningen är att eleverna ska få

  • ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning
  • tätare social kontakt med andra som använder svenskt teckenspråk
  • ökade möjligheter att själva kunna välja språk utifrån situation och behov.

Anpassad undervisning i små grupper

En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende på vilken årskurs barnet går i. Eleverna måste inte ha några förkunskaper för att delta – teckenspråksläraren anpassar undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och sätter ihop grupper där alla kan ungefär lika mycket. Undervisningsgrupperna är små (3–5 elever i varje grupp). 

Vem kan få fjärrundervisning?

Vi erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever i årskurs 1–9 som

  • är döva eller har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp 
  • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp
  • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

För att lära sig svenskt teckenspråk fullt ut behöver eleven träffa andra teckenspråkiga i en teckenspråkig miljö. Vi rekommenderar därför att elever som får fjärrundervisning också kommer till en specialskola med jämna mellanrum, till exempel via deltidsutbildning  eller teckenspråksveckor.

Vi samarbetar med hemskolan

För att en elev ska kunna delta i fjärrundervisning måste elevens hemskola godkänna det. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta.

Anpassningarna kan till exempel vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner. Tillsammans med hemskolan kommer vi överens om vilket av våra tillgängliga lektionspass som fungerar för eleven. 

Vad krävs av hemskolan?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för hemskolan. Däremot behöver hemskolan tillhandahålla

  • en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört
  • en dator med ett konto på Skype för företag
  • en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Ansökan till fjärrundervisning

Ansökan till fjärrundervisning för höstterminen -20 har nu stängt. Om du har skickat in en ansökan innan den 31 januari får du besked senast den 28 februari.

Antalet platser är begränsat

Antalet platser på fjärrundervisningen är begränsat. Om ditt barn inte får plats just nu placerar vi er i kö och kontaktar er så snart det finns en ledig plats.

Publicerat lördag 1 februari 2020