Filmer till Dövblindhet

SPSM Flerpartskommunikation textad

SPSM Flerpartskommunikation teckenspråk

SPSM Flerpartskommunikation syntolkad

SPSM Flerpartskommunikation, valbar text

Filmen visar hur det går att både locka till nyfikenhet på omvärlden och göra den kommunikativt tillgänglig för ett barn med medfödd dövblindhet. Det sker genom att stödja kommunikationen och berättandet hos barnet och eleven med medfödd dövblindhet via känsel, gester och teckenspråk som görs kännbart så kallat taktilt teckenspråk.

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande

I filmen berättar resurscenter dövblinds två psykologer utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv om hur medfödd dövblindhet kan påverka barnets samspel, kommunikation och vilja att utforska andra och omgivningen.

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande, teckenspråk

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen.

Filmning och filmanalys är ett viktig arbetsredskap i arbetet med personer med medfödd dövblindhet. Med fokus på omgivningens förhållningsätt och på hur personen med medfödd dövblindhet uttrycker sig, analyserar vi film tillsammans.

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet, teckenspråk

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet, syntolkat

Hur påverkar dövblindhet ett barns tidiga utveckling och lärande? Syntolkad

Publicerat fredag 22 mars 2019